KIẾN THỨC  NÊN BIẾT                                                                                                                         TRỞ VỀ

 
 

Chuẩn Bị Trước Khi Nghỉ Việc

Dù bạn từ chức hay bị cho thôi việc, việc ra đi cũng làm cho bạn xúc cảm. Bạn có thể cảm thấy chua xót khi rời công việc, hoặc có thể bạn xúc động. Dù tâm lư bạn như thế nào, điều quan trọng là rời công ty một cách đàng hoàng và lịch sự. Bạn không muốn tạo kẻ thù khi bạn ra khỏi hăng hoặc làm mờ đi tiếng tốt mà bạn đă tạo ra trong nhiều năm. Sau đây là những chỉ dẫn sơ lược về cách ra đi tốt đẹp nhất.

Khi thông báo nghỉ việc, hăy viết một lá thư giải thích đơn giản lư do bạn nghỉ việc, và khi nào là ngày làm việc sau cùng của bạn, thông báo càng sớm càng tốt (tiêu chuẩn là hai tuần). Cấp trên của bạn hoặc pḥng nhân sự cỏ thể cần gặp bạn trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề nghỉ việc của bạn, bạn sẽ trả lời lư do ngỉ việc của bạn. Hăy thành thật và thẳng thắng. Điều bạn cung cấp có thể được sử dụng để có lợi cho công ty.

Không bao giờ nên tiết lậu về việc bạn sẽ nghỉ cho các đồng nghiệp trước khi bạn thông báo cho cấp trên của bạn. Cũng không nói xấu công ty dù rằng bạn sẽ rời công ty. Điều bạn nói bây giờ có thể ảnh hưởng đến nghề nghiệp của bạn trong tương lai. Nó có thể theo bạn trên con đường đi t́m mọt công việc mới hay ảnh hưởng việc bạn có thể trở lại làm việc lại với công ty. Thêm vào đó, nếu bạn muốn cấp trên của bạn hay đồng nghiệp giúp bạn làm reference trong tương lai, họ sẽ không sẵn ḷng. Không bao giờ ngầm phá hoại tài sản của công ty. Xóa các hồ sơ của công ty hay phá hoại tài sản của công ty sẽ làm mất thanh danh của bạn, cũng có thể bạn sẽ vướn vào pháp luật.

Có một vài việc bạn nên thực hiện trước khi thông báo nghỉ việc:

-         Đọc kỹ sổ tay nhân viên để xem bạn có được hưởng quyền lợi ǵ khi nghỉ việc.

-         “Dọn sạch” trước khi thông báo. Đem về tất cả những vật dụng cá nhân và xóa tất cả những hồ sơ, điện thư cá nhân.

-         Thâu thập tất cả những tài liệu quan trọng. Thành lập một cặp hồ sơ về công việc của bạn. Trao đổi địa chỉ liên hệ với các đồng nghiệp, khách hàng, cấp trên, v.v…

Với cách nầy, dù bạn có nhận thông báo rời khỏi công ty tức khắc, bạn sẽ không c̣n tài liệu ǵ quan trọng sót lại.

 

 

 

Những Bài Cũ

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.