NGƯỜI VIỆT KHẮP NƠI                                                                                         TRỞ VỀ TRANG CHÍNH

 
 

 

Người Việt nhận MBE từ Nữ Hoàng Anh

Ông Vũ Khánh Thành, nghị viên hội đồng thành phố Hackney ở Đông Luân Đôn, giám đốc sáng lập và điều hành hội An Việt sẽ được Nữ Hoàng Anh trao tặng Huân Chương MBE vào mùa hè 2006.

Ông Vũ Khánh Thành trong một buổi kỷ niệm ngày cộng đồng đặt chân đến nước Anh

MBE là viết tắt của cụm từ Member of the Order of the British Empire, tức thành viên của Hội những người có thành tích tại Đế chế Anh.

Ông Vũ Khánh Thành, qua sự đề cử của thủ tướng Anh Tony Blair để nhận MBE, đă có những hoạt động tích cực trong việc giúp đỡ người tị nạn Việt Nam hội nhập một cách có ư thức và thành công vào xă hội Anh.

Ông cũng sẽ hoàn tất nhiệm kỳ bốn năm tại làm nghị viên hội đồng thành phố Hackney vào tháng 5 năm 2006.

Ông Vũ Khánh Thành là người Việt Nam đầu tiên đắc cử nghị viên cấp địa phương tại Anh Quốc.

Hội An Việt do ông phụ trách có trụ sở tại Đông Luân Đôn và đang đưa ra dự án Làng Việt Nam trong khu Olympics 2012

(BBC)


Những Tin Cũ

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.