TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

 

NHỮNG BÀI CA CHO MẸ

Nhạc Kinh Vu Lan - Vơ Tá Hân

Nhạc Sám Vu lan - Vơ Tá Hân

Mẹ - Nhạc và lời: Minh Đức; Hồng Mơ tŕnh bày

Mẹ - Thơ: Hàn Sĩ Nguyên; Bích Ngọc ngâm

Bông Hồng Cài Áo - Mạnh Quỳnh

Bông Hồng Cài Áo - Cẩm Vân

Ca Dao Mẹ - Khánh Ly

Lời Mẹ Ru - Cẩm Vân và Ban tam Ca Áo Trắng

Ḷng Mẹ - Phi Nhung

Mẹ Tôi - Hương Lan

Sương Trắng Miền Quê Ngoại - Phi Nhung

Sương Trắng Miền Quê Ngoại - Trường Vũ

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.