TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

 

Ư NGHĨA NGÀY LỄ VU LAN

Thị Giới

 

Ngày rằm tháng Bảy âm lịch là ngày chư tăng ni Tự Tứ. Đó là ngày tăng ni tự bày tỏ lỗi lầm và nghe tŕnh bày về lỗi lầm của ḿnh để sám hối, để sau đó hoàn măn khóa An Cư. Đó cũng là ngày vui của chư tăng ni. Vào ngày nầy các tăng ni trong khóa An Cư coi như được tăng thêm một tuổi đạo.

Theo lời Phật dạy, mỗi năm vào mùa Hè, mùa mà các loại  cỏ cây, côn trùng sinh sôi nẩy nở và cũng là mùa mưa lụt ở Ấn độ, chư tăng ni quy tụ về một nơi để cùng tu học trong 3 tháng, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy âm lịch.

Cũng theo lời Phật dạy trong kinh Báo Hiếu Ơn Cha Mẹ (Báo Hiều Phụ Mẫu Ân), muốn báo đền ơn sâu của cha mẹ, ngoài việc sám hối các tội lỗi, tu tập các hạnh lành, cúng dường Tam Bảo, tŕ tụng và sao chép truyền bá kinh nầy, vào ngày chư tăng làm lễ Tự Tứ để măn hạ, người Phật tử nên sắm lễ vật cúng dường để cầu nguyện cho cha mẹ c̣n sống được an vui trường thọ, cha mẹ đă qua đời được siêu sinh Tịnh độ.

Và theo Phật Giáo Bắc Tông, ngài Mục Kiền Liên, một trong mười đệ tử lớn của đức Phật, là vị A La Hán thần thông đệ nhất cũng là một biếu tượng của đức hiếu hạnh. Lo cho mẹ ḿnh bị đọa vào những cảnh giới xấu v́ lúc sanh tiền bà đă tạo nhiều ác nghiệp, sau khi đắc được lục thông, ngài Mục Kiền Liên đă dùng thiên nhăn để t́m kiếm mẹ. Khi thấy mẹ ở trong địa ngục chịu đói khát và nhiều sự thống khổ, ngài dùng thần thông để dâng bát cơm cho mẹ. Nhưng khi mẹ ngài bốc cơm sắp ăn th́ cơm liền biến thành than đỏ. Ngài Mục Kiền Liên đau buồn thỉnh Phật xin cứu giúp. Phật dạy ngài chỉ có cách cúng dường đại chúng Tăng già và nhờ lực của đại chúng Tăng già chú nguyên th́ mẹ ngài mới được cứu thoát. Ngài thực hành theo và mẹ ngài được sanh về cơi trời. Phật cũng dạy thêm rằng bằng sự cúng duờng như vậy, chẳng những mẹ ngài mà những cha mẹ nhiều đời, bạn bè và người thân cũng được cứu độ.

Có lẽ v́ những lư do trên mà Phật Giáo có ngày lễ Vu Lan: ngày cúng dường chư Tăng, cũng là ngày báo hiếu và cũng là ngày cứu độ những người đă khuất.

Nói về Tự Tứ th́ vào ngày cuối của 90 ngày An Cư Kiết Hạ, để hoàn măn khóa An Cư Kiết Hạ, chư tăng ni tụ tập đầy đủ để mỗi người tự bày tỏ trước đại chúng những lỗi lầm của ḿnh đă tạo ra từ thân, miệng và ư. Sau đó, các vị tăng ni nầy thỉnh cầu những vị tăng ni khác trong đại chúng nói ra những điều các vị nầy đă thấy nghe hoặc nghi ngờ rằng vị tăng ni kia đă phạm. Trước sự hiện diện của toàn thể đại chúng, chư tăng ni tự phát lồ, được những vị tăng ni khác góp ư, hứa sữa chữa lỗi lầm và thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh.

Nói về lư do đức Phật chế ra An Cư Kiết Hạ: Thường các tăng ni Phật Giáo tu tập ở dưới chân các ngọn đồi, trong rừng hay những khu vực gần nước. Về mùa Hạ, miền Bắc Ấn thường có lũ lụt nên đức Phật chế ra luật rằng các tu sĩ vào mùa Hạ nên quy tụ về một nơi an toàn để cùng nhau tu tập. Thêm vào đó, mùa Hạ là mùa khí hậu ẩm ướt. Đó là mùa cỏ cây, rắn rít, côn trùng sinh sôi. An Cư Kiết Hạ giúp chư tăng ni tránh tai nạn về rắn rít khi di chuyển, đồng thời tránh tạo nghiệp xấu khi vô t́nh dẫm đạp lên các loài côn trùng.

Về tác động tinh thần, 90 ngày An Cư Kiết Hạ không những giúp chư tăng ni có cơ hội tụ tập để cùng nhau tu học mà c̣n là dịp để chư tăng ni sách tấn nhau tạo thêm niềm tin trên con đường giác ngộ giải thoát.

Tóm lại, ngày Vu Lan là ngày lễ lớn của toàn thể Phật tử trên thế giới. Dù có những khác biệt tùy theo truyền thống, nền tảng chung vẫn là một. Bên cạnh việc cầu nguyện cho cha mẹ tổ tiên quá cố siêu sinh, cha mẹ hiện c̣n tăng thêm phúc thọ, trong lễ nầy, người Phật tử mang những phẩm vật như thực phẩm, thuốc men, y phục để cúng dường chư tăng ni, tỏ ḷng biết ơn đối với Tăng Già.

Hạnh phúc và giá trị nào bằng khi được cúng dường những bậc đức hạnh, thanh tịnh, từ bi và giải thoát!

Ngoài việc bày tỏ ḷng biết ơn, ngày lễ Vu Lan c̣n khơi dậy đức hiếu thảo, một nét đẹp của nền văn hóa Á Đông. Nét đẹp đó đồng thời cũng là động lực cho những hành động thiện để tích tập công đức. Và ư nguyện chia xẻ công đức của ḿnh đến những người đă khuất để giúp họ thoát ly cảnh khổ thật cao thượng và đẹp đẽ, giúp tâm thức vượt ra khỏi nhà tù ích kỷ hẹp ḥi, để dần thoát ra khỏi địa ngục vô minh chấp ngă.

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.