TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Về Nguồn

(Nhân xem phim Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring)

Về nguồn là về nơi không có chỗ nương tựa. Chỉ có nơi không có chỗ nương tựa mới có thể nương tựa. Nơi đó chưa từng rời xa chúng ta. Hằng ngày chúng ta vẫn luôn vào ra trong đó bằng chiếc cửa không vách, chiếc cổng không tường.

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông thầy tṛ vẫn hằng ra vào chiếc cổng không tường, chiếc cửa không vách đó. Cửa đó, cổng đó chưa từng ngăn cách chúng ta với đất trời, Thầy Tổ, cội nguồn. Thế mà chúng ta lại không ngừng đi t́m. Nhọc sức mang đá vào lưng, leo lên tận đầu núi thẳm, chịu đựng bao nhiêu gian nan, để t́m kiếm đất trời, Thầy Tổ, cội nguồn.

Nhưng đất trời ở đâu? Cội nguồn ở đâu? Nơi chốn của Thầy Tổ ở chỗ nào?

Thả xá lợi của Thầy cho trôi theo gịng nước, múa may vẽ vời trong hư không giữa mùa Đông băng tuyết…

Biết rằng ḿnh đang múa may vẽ vời trong hư không giữa mùa Đông băng tuyết. Vẽ một đóa hồng cũng là vẽ một ṿng không. Và mùa Xuân vẫn đang trở về để tiếp tục ḍng Xuân Hạ Thu Đông…

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.