TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Xuân Hạ Thu Đông

(Nhân xem phim Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring)

 

Đời người không khác ǵ bốn mủa Xuân Hạ Thu Đông, thể xác cũng như tâm hồn. Giữa đất trời bao la, nơi trú ngụ là một chiếc cồn nổi trên mặt nước.

Thầy, tâm nhẫn như mặt đất, đơn giản và khiêm cung như chiếc am nhỏ trên mặt hồ giữa thung lũng sâu. Sáng tối Thầy mở khép cánh cửa không, không có vách ngăn. Có phải Thầy đang nghiêm túc chơi một tṛ đùa? Đất trời của Thầy trọn vẹn khít khao. Thầy không trèo lên tận đỉnh ngọn núi thật cao để nh́n trời đất rộng lớn. Chỗ dừng của Thầy là đói ăn khát uống. Đến thời tiết th́ b́nh thản ra đi. Đó là Xuân Hạ Thu Đông của Thầy, cũng là ḷng từ bi của Thầy.

Tṛ, như con sóng nô đùa trên biển lớn không biết ḿnh là nước. Mùa Xuân theo dục vọng tạo nghiệp trong mùa Xuân, mùa Hạ theo dục vọng tạo nghiệp trong mùa Hạ, rồi trả nợ trong mùa Thu, t́m kiếm trong mùa Đông… Hành xác để chuộc tội lỗi chăng? Leo lên tận đỉnh núi thật cao để t́m kiếm phương trời cao rộng chăng? Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông vẫn tiếp diễn, chiếc am nhỏ vẫn b́nh bồng trên mặt nước. T́m Thầy ở đâu? T́m phương trời cao rộng ở đâu? Xá lợi của Thầy hăy thả cho trôi theo gịng nước.

Thầy, h́nh ảnh của nước một vị. Tṛ, h́nh ảnh của sóng lăn xăn. Người đệ tử lạy Thầy để đi vào tù, tôi cũng đă lạy Thầy để tiếp tục cuộc bon chen. Nhà tù và cuộc bon chen có khác nhau chăng? Có điều tôi tin là lạy Thầy để ra đi cũng có nghĩa là hứa với Thầy sẽ trở về. Sóng hứa với nước sẽ trở về với nước dù biết ḿnh vẫn là nước.

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.