THĂNG LONG                                                                                                                TRỞ VỀ

 
 

 

Hoàng thành Thăng Long: Chọn hố khai quật tiêu biểu

DI SẢN THĂNG LONG

Ancient Thang Long forbidden palace excavation site visited

 Parliament on hold after citadel discovery  

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.