CÂU CHUYỆN VĂN HỌC                                                                                                                       TRỞ VỀ

 
 

T́nh nghĩa vợ chồng qua câu hát tiếng ḥ dân gian

Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt - Mỹ đầu tiên? 

Có nên định lại giá trị Đoạn trường tân thanh không? (Tạ Quang Khôi)

Thơ xuân của Trần Nhân Tông (Ngô Văn Phú)

Chữ viết của người Việt xưa

Theo cụ Thái văn Kiểm trong Việt Nam Anh Hoa, sách Thanh Hóa 

Phong Quang của cụ Vương Duy Trinh, Tổng Đốc Thanh Hóa vào 

đầu thế kỷ 20, người Mường có chữ Viết theo lối “loan phụng khoa 

đẩu” (giống h́nh chân chim và ṇng nọc, cung quăng) gồm có 35 

chữ cái để ghép chữ. Người Mường là giống người tiền Việt (pro-

vietnamien).

Phần Dư Cảo

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.