TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 ĐẠO TRÀNG TÂY TẠNG                                                                                                              TRỞ VỀ

Google

GIỚI THIỆU    -    PHẦN 1    -    PHẦN 2    -    PHẦN 3    -    PHẦN 4

 

Nhẫn Tế Thiền Sư
SỰ TÍCH TÂY DU PHẬT QUỐC
Tây Tạng Tự 
2548 - 2004

 

LỜI GIỚI THIỆU

Nhẫn Tế Thiền sư có thế danh là Nguyễn văn Tạo (Nguyễn tấn Tạo) sinh năm Kỷ Sửu (1889) tại làng An Thạnh (tức Búng), Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh B́nh Dương.) Nguyên là một viên chức trong ngành y tế, chán cảnh đua tranh danh lợi và nung nấu ư nguyện cầu Đạo giải thoát, ngài đă xin thôi việc và chú tâm vào việc tu hành. Ngài xuất gia với Ḥa Thượng trụ tŕ chùa Sắc tứ Thiên Tôn tự tại Búng (B́nh Dương), được đặt Pháp hiệu là Nhẫn Tế. Sau này ngài cầu Pháp với Ḥa Thượng Thích Huệ Đăng ở núi Thiên Thai (Bà Rịa) và được nhận Pháp hiệu là Minh Tịnh. Sau đó tại Tây Tạng ngài được Đại Thượng Tọa Lama Nhiếp Chính ban Pháp danh là Thubten Osall Lama.

Có thể nói Ḥa Thượng Nhẫn Tế là người Việt Nam đầu tiên đi tới Tây Tạng trong bối cảnh đất nước này c̣n hạn chế sự hiện diện của những con người và văn minh ngoại quốc trên xứ sở của họ. Vào thời ấy, không ít những học giả Tây phương đă coi Tây Tạng là xứ sở huyền hoặc và đă gọi Phật Giáo Tây Tạng là Lạt Ma giáo, như một tôn giáo đặc biệt của Tây Tạng mang nhiều màu sắc huyền bí.

Trên bước đường du hành, Ḥa Thượng Nhẫn Tế đă ghi lại dưới h́nh thức nhật kư thật vắn tắt và khi trở về Việt Nam ngài đă biên soạn thành Hồi kư Sự tích Tây Du Phật Quốc. Với một bút pháp chân thật, điềm đạm, ngôn ngữ mang âm hưởng của thời đại lúc đó, Sự tích Tây du Phật Quốc vẽ ra cuộc hành tŕnh của một thiền giả trên bước đường hành hương chiêm bái Phật tích và khẩn cầu Phật Đạo. Độc giả sẽ bị cuốn hút từ đầu tới cuối theo bước chân ngài từ quê nhà sang Ấn Độ, Nepal, Bhutan, tới Tây Tạng rồi trở về Tích Lan, Ấn Độ, Tích Lan và Việt Nam. Trong từng câu từng lời ghi chép với những nhận xét, suy tư và cảm xúc đầy đạo vị, đôi khi chỉ là những ghi chép ngắn gọn về những công việc thường nhật như tụng Kinh, điểm tâm, đi chợ… độc giả dễ dàng bắt gặp h́nh ảnh một vị ẩn tu trong manh áo mỏng manh không quản ngại bao nhiêu gian khổ để t́m cầu Thánh Pháp nơi Xứ Tuyết Tây Tạng, không khác ǵ h́nh ảnh Đường Huyền Trang cầu Pháp nơi Thiên Trúc ngày xưa. Hồi kư này cũng có thể được coi là một tác phẩm văn chương phong phú, một tài liệu lịch sử vô cùng quư báu cho những ai quan tâm tới phương diện văn học và lịch sử phát triển Phật Giáo tại Việt Nam.

Qúy vị độc giả có thể t́m đọc Tiểu sử của Ḥa Thượng Nhẫn Tế trong:
http://www.thuvienhoasen.org/danhtang2-giaidoan3-17.htm
http://quangduc.com/Danhnhanvn/65danhtang03.html
và Bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông do ngài dịch trong:
http://www.thuvienhoasen.org/lntt-01-00.htm
 
 

LỜI NÓI ĐẦU

Sự tích Tây du Phật quốc, được Nhẫn Tế Thiền sư, Đức Sơ Tổ khai sơn Tây Tạng Tự, ghi chép lại nhân sự du lịch đất Phật, lễ bái Thế Tôn Thánh Địa, nơi Trung Thiên Trước Quốc.

Nay với sự quan tâm của quư độc giả, và được sự chấp thuận của Thầy Bổn Sư, Ḥa thượng Thượng Tịch Hạ Chiếu, Nhị Tổ Tây Tạng Tự. Chúng tôi biên tập và ấn tống để mọi người cùng đọc cùng tỏ rơ những điều chưa rơ.

Do sơ suất và theo thời gian phần lớn h́nh ảnh đă bị hư hoại, chúng tôi cũng mong quư độc giả thông cảm.

Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đồng tṛn thành Phật Đạo.

Chúng đệ tử đời thứ ba Tây Tạng Tự.


 


Nhẫn Tế Thiền Sư tại Phật Đà Gia ( Bodhi Gaya)

Nhẫn Tế Thiền Sư tại thành Ghoom

Nhẫn Tế Thiền Sư tại xứ Tây Tạng

Đại chúng Thiên Chơn Tự


Tại Phật Bửu Tự, Saigon 29-04-1951


Bản Đồ Minh Hoạ Hành Tŕnh
 

Phác họa tổng quát

Phần 1
Xin giấy xuất dương
Xin giấy Thông hành
Tại Lănh-sự Ăng-lê
Một đêm chót cùng huynh đệ
Tạm biệt lên đường
Tám ngày dưới tàu
Bước đầu trên đất Tây-trúc
Ba ngày nương tại thành Madras
Viếng châu-thành
Bốn đêm trên xe lửa
Nhập thành Ba-la-nại (Bénarès)
Hai tuần lễ tại chùa Ngoại-đạo
Mười tháng tại làng Lộc-giả-viên (Sarnath)
Hành hương Phật-đà-gia (Bodhi Gaya)
Viếng động Dunghasiri
Khởi hành đi Nepal (Niếp-ba-lê)
Viếng Simbu-Nath (Sư-tử tháp)
Viếng Radjagrir tự, chùa kinh-đô (Buddha-mơti), 
Cổ tháp, Bouddha-Nath
Thỉnh Xá-lợi Phật-tổ
Trở về Phật-đà-gia
Xin phép Hội Đại-bồ-đề đi Tây-tạng
Phần 2
Khởi hành đi Tây-tạng
Đến Bhutan
Đến thành Lhasa, Kinh-đô Tây-tạng
Ra mắt quan Thừa-tướng
Yết kiến Quốc Vương Tây-tạng
Hành hương Quốc tự Potala
Hành hương chùa Kinh đô – chùa chợ
Phần 3
Hành hương nhà Thiền Lađặt (Ladak) – 
chùa Dzêsbung (Drebung)
Hành hương chùa Chôkhăng (Jokhang)
Hành hương chùa Galden (Ganden)
Đi nhiễu Thánh-địa cổ tích của 
Hậu tổ Sungapa (Tsongkhapa)
Phần 4
Yết lễ Lama Quốc Vương
Thọ Pháp danh
Từ giă Tây-tạng
Về tới Bodhi Gaya
Phú Pháp danh Pali : Manjusri
Khởi hành đi Tích-lan (Ceylon)
Từ giă Tích-lan
Về Sarnath
Từ giă Calcutta
Đến Singapore
Về Saїgon  

 

GIỚI THIỆU    -    PHẦN 1    -    PHẦN 2    -    PHẦN 3    -    PHẦN 4

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.