THẾ GIỚI NHẠC KỊCH                                                                                                                          TRỞ VỀ

 
 

GS Trần Văn Khê: 'Tôi gắn bó với âm nhạc nhờ thiên duyên'

Thẩm Thúy Hằng gửi tâm sự vào sáng tác mới

Trịnh Công Sơn: quê hương và thân phận

Giấc mơ Hạ trắng 

Từ tiền chiến... tới thính pḥng

Nhạc Sến - Giai điệu của quê hương

Nữ nghệ sĩ Kim Cương

Hát ca trù: nghệ thuật độc đáo riêng có của Việt Nam

Kho tàng cha ông để lại c̣n ǵ?

75 năm âm nhạc Viet Nam

Để tưởng nhớ những nghệ sĩ Vang Danh một thời không c̣n nữa

Tản Mạn Với Nhạc và "nhạc" TRỊNH

Nhạc Sĩ Hoàng Quốc Bảo Về VN, Xuống Tóc Xuất Gia

Khánh Ly- CHUYỆN KỂ SAU 40 NĂM  

 

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.