CA DAO                                                                                                                                        TRỞ VỀ

 
 

Xin nhấn vào một đề mục không cần 

theo thứ tự để đọc lại một câu ca dao

Dưới vườn dừa

Dưới vườn dừa lưa thưa trăng sắp

Mảnh chắp mảnh rời em lặc lột trong trăng

Lột trong trăng em băng qua cồn cắt

Xao xác bụi bờ man mác sương sa.

Ḿnh về ta chẳng cho về

Ḿnh về ta chẳng cho về

Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ

Câu thơ ba chữ rành rành:

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ T́nh là ba.

Chữ Trung th́ để phần cha,

Chữ Hiếu phần Mẹ, đôi ta chữ T́nh.

Sáng mai gánh nước mờ mờ

Sáng mai gánh nước mờ mờ

Đi qua ngơ giữa t́nh cờ gặp anh

Vào vườn hái quả cau xanh

Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu.

Trầu nầy ăn thật là say

Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng

Dù chẳng nên vợ nên chồng

Xơi năm ba miếng kẻo ḷng nhớ thương

Cầm lược thời nhớ tới gương

Cầm trầu nhớ túi, nằm giường nhớ nhau.

Số em giàu lấy khó cũng giàu

Số em giàu lấy khó cũng giàu

Số em nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo

Phải duyên, phải kiếp th́ theo,

Thân em có quản khó nghèo làm chi.

Chữ nhân duyên thiên tải nhất th́,

Giàu ăn, khó chịu, lo ǵ mà lo.

Chim xanh ăn trái xoài xanh

Chim xanh ăn trái xoài xanh

Ăn no tắm mát đậu cành cây đa

Cực ḷng em phải nói ra

Chờ trăng trăng xế, chờ hoa hoa tàn.

Ăn chơi cho hết tháng hai

Ăn chơi cho hết tháng hai

Để làng gióng đám cho trai dọn đ́nh

Trong thời đánh trống rập ŕnh

Ngoài thời trai gái tự t́nh với nhau.

Đă nhuộm th́ nhuộm cho đen

Đă nhuộm th́ nhuộm cho đen

Đă khêu, khêu tỏ ngọn đèn mới thôi

Ăn trầu th́ phải đỏ môi

Thương nhau th́ phải thắm đôi nghĩa t́nh

Cha mẹ bú móm nâng niu

Cha mẹ bú móm nâng niu

Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng.

Ai kêu ai hú bên sông,

Mẹ gọi con dạ, có chồng phải theo.

Anh về hái đậu chảy cà

Anh về hái đậu chảy cà

Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên

Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của

Miệng tiếng người cười rủa sao nên

Lấy chồng phải gánh giang sơn

Chợ phiên c̣n lỡ, giang sơn c̣n ǵ?.

Canh một dọn cửa dọn nhà

Canh một dọn cửa dọn nhà

Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm

Canh tư bước sang canh năm

Khuyên chàng dậy học chớ nằm làm chi

Nữa mai Chúa mở khoa thi

Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh

Bơ công cha mẹ sắm sanh

Cái nghiên cái bút cho anh học hành.

Yêu nhau vạn sự chẳng nề

Yêu nhau vạn sự chẳng nề

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Anh đi, em ở lại nhà

Anh đi, em ở lại nhà

Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ

Lầm than bao quản muối dưa

Anh đi, anh liệu chen đua với đời!

Trên trời có đám mây xanh

Trên trời có đám mây xanh

Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng

Ước ǵ anh cưới được nàng

Th́ anh mua gạch bát tràng về xây

Xây dọc rồi lại xây ngang

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân

Có rửa th́ rửa chân tay

Đừng rửa lông mày, chết cá ao anh.

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.