Load New Quote

From moment to moment we are creating our future. We have full responsibility for our lives. (Tenzin Palmo)

Trong mỗi khoảnh khắc chng ta đang tạo ra tương lai của chng ta. Chng ta c hon ton trch nhiệm về cuộc đời của chng ta.

                   Cha Ty Tạng, Thủ Dầu Một, Bnh Dương.
ID:24

Powered by: searchvn.net