Load New Pic

Says Love.

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.” (Friedrich Nietzsche)
Không phải thiếu t́nh yêu mà thiếu t́nh bạn tạo nên những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

ID: 34

Powered by: searchvn.net