WILD ROSE LEARNING

 

 

 

WRL

IN CLASS / ONLINE

ENGLISH - MATH - SCIENCE TUTORING

 

#315 4909 - 17 Ave SE Calgary AB T2A 0V5

Phone: (403) 613-6267

Email: wildroselearning@gmail.com

Website: wildroselearning.com

Tutor grades 2-12 following the provincial curriculum.

Besides our in-class worksheets, we help students with their

  homework and provide our homework if requested.

Maximum 5 students per instructor.

English lessons include Reading Comprehension, Writing and Grammar.

Provincial Exams Review.

 

DU HC CANADA

 

Wild Rose Learning liên kết với Trường Trung học tư thục Banbury Crossroads School có thể giúp các vị phụ huynh có ư định cho con/ cháu du học từ những lớp Trung học.

 

Trường Trung học tư thục Banbury Crossroads School có những đặc điểm sau:

 

#1: Lp hc nh (1:10) giúp giáo viên có nhiu thi gian 1-1 vi mi hc sinh.

#2: Môi trưng quc tế, đa văn hóa, giúp hc sinh to mt mng lưi kết ni rng ln, t tin trong cuc sng toàn cu.

#3: Dy theo phương pháp giáo dc phát trin ưu đim riêng ca mi cá nhân.

#4: Đ án hc tp gn gũi, to thích thú trong vic hc.

#5: T l vào thng Đi hc sau khi tt nghip cao.

#6: Có chương tŕnh nâng cao tiếng Anh cho hc sinh quc tế.

#6: Hc phí va phi.

#7: Có giáo viên ngưi Vit có th giúp đ khi cn.

 

Để biết thêm chi tiết xin vào trang: http://www.banburycrossroads.com

 

Cần biết thêm chi tiết về việc du học Canada, xin liên lạc: learnwithwrl@gmail.com

 

 

studyincanada

 

Powered by: searchvn.net