B15-JsLo OK

 

GƯƠNG THIỀN

(Thiền  Gia Quy Giám)

 

Hyujeong

 

Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 )

Tào Khê Thối Ẩn thuật

Thị Giới dịch Việt

 

 


Lời Tựa

Của Tây Sơn Đại Sư

 

Người học Phật ngày xưa không nói lời nào không phải là lời Phật, không làm việc ǵ không phải là việc Phật. Các ngài ǵn giữ giáo pháp của Đức Phật truyền qua kinh điển với trọn tấm ḷng.

 

Người học Phật ngày nay tụng đọc liến thoắng, và hầu như quá tôn trọng những tác phẩm của các học giả thế tục và tác phẩm cổ Trung hoa, t́m cầu và gắn bó với thơ phú của các quan chức triều đ́nh. Họ có những bản viết trên giấy màu và trang trí bằng vải lụa hoa mỹ. Họ không bao giờ thỏa măn với những loại văn chương nầy, và coi chúng là những của cải quư giá nhất. Của cải của người học Phật ngày xưa và của cải của người học Phật ngày nay sao mà khác nhau!

 

Mặc dù thiếu khả năng, tôi vẫn yêu mến những tác phẩm xưa và coi những lời trong kinh điển là của cải lớn nhất của tôi. Nhưng những tác phẩm nầy th́ bao la, và biển kinh điển th́ mênh mông. Tôi lo rằng người đồng hành tu đạo trong tương lai phải nhọc công vô ích trong việc giẫy dọn quá nhiều cành nhánh để có thể thâu hoạch được những quả thật sự nuôi dưỡng được ḿnh.

 

Để giúp người học không phải trải qua những khó khăn và phiền phức không cần thiết đó, tôi sưu tập ở đây thành một cuốn sách vài trăm chữ từ những tác phẩm cốt tủy và truyển cảm nhất cho sự tu tập. Những lời sơ sài, có thể nói là quá đơn giản, nhưng nghĩa lư thật hoàn hảo. Nếu coi tập sách nầy như một người chỉ đường và theo đuổi những chân lư trong đó đến cùng với mục đích thấu đạt ư nghĩa sâu mầu của pháp, người học sẽ gặp một Đức Phật sống hiện ra từ mỗi câu. Do đó hăy chiêm nghiệm tập sách nầy bằng mọi cách.

 

Và tuy người học có thề học những lời, những câu trong cuốn sách nầy, nhưng nếu thấu đạt được một chữ vượt ngoài mọi kinh sách th́ tốt hơn nhiều. Đó là kho tàng bí ẩn bên ngoài mọi h́nh tướng. Hăy từng phút từng giây chờ đợi một cơ hội đặc biệt để nó tự thể hiện.

 

Mùa Hè, niên hiệu Gap Ja

Triều đại Ga Jeong (1564)

Tại am Cheong Heo,

Hành giả

Baek Hwa [một trong những tên của ngài So Sahn]

 


 

sen 5 OK2