B15-JsLo OK

 

NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA

 

Nguyên Hảo (Thị Giới) dịch

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Nền tảng của Phật giáo Việt Nam là Thiền. Thiền sư Tỳ Ni Da Lưu Chi đắc Pháp với Tam Tổ Tăng Xán là người đầu tiên truyền Thiền vào Việt Nam và  lập nên phái thiềnTỳ Ni Đa Lưu Chi. Và thông điệp Thiền đă được Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem vào Trung Hoa, truyền qua Huệ Khả, qua Tăng Xáng... để rồi đâm hoa kết trái nhanh chóng trong nhiều quốc độ trong đó có Việt Nam.

 

Do đó viêc dịch cuốn Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma ra Việt ngữ không phải là việc dư thừa. Duy có một điều đây là một việc làm quá táo bạo ví như có một người muốn về trên Yên Tử mang xuống nhân gian một mảnh mây trời.

 

Chúng tôi cũng nghĩ rằng dịch các tác phẩm Phật giáo là một trong những đóng góp vào tương lai Phật giáo cũng như đất nước. Chúng ta đă có một gia tài vô giá đó là Phật giáo Việt Nam với truyền thống Thiền. Ngày xưa cha ông chúng ta đă xây dựng một đất nước vinh quang trong ánh sáng Thiền...

 

Khởi sự và Cứu cánh của Phật giáo là nh́n thấy thực tại. Thiền là phương pháp để nh́n thấy tực tại. Nh́n thấy thực tại để thấy rằng sóng không ngoài nước, để tự tại hơn giữa cuộc đời, để yêu thương chân thật hơn, và có xắn áo ra chơi giữa chợ đời th́ cũng với một ḷng vị tha vô ngă.

 

V́ vậy chúng tôi không mong tác phẩm này sẽ cung cấp thêm một số kiến thức về Thiền, về Phật giáo cho người đọc.

 

Quyển sách này gồm bốn luận của Bồ Đề Đạt Ma là:  Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh Quán, Huyết Mạch Luận, Ngộ Tánh Luận và Phá Tướng Luận. Nhiều học giả đồng ư rằng Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh Quán là do chính Bồ Đề Đạt Ma truyền dạy, c̣n ba luận kia là do người đời sau viết ra. Sau khi những động Đôn Hoàng được khai quật người ta biết chắc rằng dù những luận trên nếu không do Bồ Đề Đạt Ma trực tiếp dạy th́ cũng do những đồ đệ rất gần của ngài viết ra vào thế kỷ thứ bảy và thứ tám. Dù sao những luận này cũng không ra ngoài ḍng huyết mạch của Bồ Đề Đạt Ma: Đó là ḍng Tổ Sư Thiền. Pháp yếu của Tổ Sư Thiền do Tổ sư Đạt Ma truyền bao hàm trong bài kệ sau đây:

 

Tổ sư Đạt Ma,

Từ Tây qua đây,

Chẳng vướng danh ngôn,

Không dựa tu chứng.

Chỉ thẳng vào tâm,

Thấy tánh thành Phật.

 

(Đạt Ma Tổ Sư,

Tây lai thử độ,

Bất thiệp danh ngôn,

Bất lập tu chứng.

Duy trực chỉ nhân tâm,

Kiến tánh thành Phật.)

 

(Thành Như Cổ Sơn Văn Lục)

 

Pháp môn Tổ Sư Thiền này khác với pháp môn Thiền chỉ y theo kinh giáo, tu tĩnh tâm, khán tịnh. Bồ Đề Đạt Ma dạy vượt qua ngôn ngữ, lấy Trí tuệ tánh Không chặt đứt mọi phân biệt đối đăi, mọi vọng niệm, mọi vướng mắc ràng buộc.

 

Theo truyền thống Tổ Sư Thiền, pháp môn này không phải do Bồ Đề Đạt Ma khởi xướng, mà được chính đức Phật truyền dạy. Trong Pháp hội Linh Sơn, một hôm đức Phật dạy: "Ta có Chánh Pháp Nhăn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thực Tứớng Vô Tướng, Vi Diệu Pháp Môn (Vấn Phật Quyết Nghi Kinh), nay giao lại cho Ma Ha Ca Diếp." Và pháp môn này truyền đến Bồ Đề Đạt Ma.

 

Trong ḍng sông lớn này, bao nhiêu vị nhục thân Bồ Tát đă xuất hiện, vô số chúng sanh được độ thoát, vô số con người ra khỏi khổ đau, và nhiều xă hội, thời đại được thái b́nh hạnh phúc.

 

Bản dịch này chắc chắn c̣n nhiều sai sót. Do đó chúng tôi có in thêm bản Hán văn và phần âm Hán để quư vị độc giả đối chiếu. Xin quư vị độc giả lượng thứ và mong trong tương lai có nhiều bản dịch hoàn hảo hơn.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


 

sen 5 OK2